KONTAKT

Email: biuro@ikos-term.pl
Tel: 18 352-67-71
Adres: Gorlice ul.Kościuszki 42 E
Nip: 738-108-41-43

Bogate portfolio

Budowane przez ponad 15 lat aktywności w branży

Dotacje unijne!

Wsparcie i doradztwo przy aplikowaniu o dotacje

Jakość i solidność!

Doświadczony zespół fachowców i nowoczesne technologie

W zgodzie z naturą

Wkład w rozwój alternatywnych źródeł energii

Dbałość o klienta

Indywidualne podejście
do każdego wykonywanego zlecenia

Kolektory Słoneczne, baterie słoneczne, kolektor, energia słoneczna, Fotowoltaika, ogniwo fotowoltaiczne, siła słońca, ogrzewanie wody, domowa elektrownia, tanie ogrzewanie Kolektory Słoneczne, baterie słoneczne, kolektor, energia słoneczna, Fotowoltaika, ogniwo fotowoltaiczne, siła słońca, ogrzewanie wody, domowa elektrownia, tanie ogrzewanie Kolektory Słoneczne, baterie słoneczne, kolektor, energia słoneczna, Fotowoltaika, ogniwo fotowoltaiczne, siła słońca, ogrzewanie wody, domowa elektrownia, tanie ogrzewanie Kolektory Słoneczne, baterie słoneczne, kolektor, energia słoneczna, Fotowoltaika, ogniwo fotowoltaiczne, siła słońca, ogrzewanie wody, domowa elektrownia, tanie ogrzewanie Kolektory Słoneczne, baterie słoneczne, kolektor, energia słoneczna, Fotowoltaika, ogniwo fotowoltaiczne, siła słońca, ogrzewanie wody, domowa elektrownia, tanie ogrzewanie

Kolektory słoneczne - informacje

Kolektor słoneczny – urządzenie do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło. Energia docierająca do kolektora zamieniana jest na energię cieplną nośnika ciepła, którym może być ciecz (glikol, woda) lub gaz (np. powietrze).

Kolektory możemy podzilić na:

 1. Płaskie:
  • Gazowe
  • Cieczowe
  • Dwufazowe
 2. Płaskie próżniowe
 3. Próżniowo-rurowe (nazywane też próżniowymi, w których rolę izolacji spełniają próżniowe rury)
 4. Skupiające (prawie zawsze cieczowe)
 5. Specjalne (np. okno termiczne, izolacja transparentna)

Budowa kolektora płaskiego - Kolektor płaski składa się z:

 1. Przezroczystego pokrycia
 2. Absorbera (najczęściej blachy miedzianej pokrytej powłoką selektywną)
 3. Wymiennika ciepła (najczęściej rurki miedziane przylutowane do absorbera)
 4. Izolacji (przeważnie wełna mineralna lub pianka poliuretanowa)

Budowa kolektora próżniowo-rurowego -
Kolektor próżniowo-rurowy składa się z:

 1. rur próżniowych, w których element zbierający ciepło, tzw. absorber, znajduje się w próżni, co znacznie poprawia działanie kolektora w obrębie szerokości geograficznych takich, na jakich znajduje się Polska. Absorpcja ciepła słonecznego nie jest wówczas uzależniona w tak znaczącym stopniu od temperatury zewnętrznej, dzięki czemu stosując panel tego typu można liczyć na zyski ciepła w instalacji nawet w mroźne zimowe słoneczne dni,
 2. niektóre z kolektorów posiadają zwierciadło, dodatkowo doświetlające absorber ze strony odsłonecznej. Jest ono wykonane poza rurkami, bądź naniesione na rurkę próżniową w postaci lustra, w zależności od producenta.

Kolektory skupiające
W kolektorach skupiających promienie słoneczne są odbijane w kierunku absorbera, będącego jednocześnie wymiennikiem ciepła. Jednak celność zwierciadeł jest uzależniona od kierunku padania promieni słonecznych, co w praktyce oznacza, że aby utrzymać wysoką sprawność przez cały dzień, kolektor musi poruszać się zgodnie z pozornym ruchem słońca, co znacznie zwiększa koszty budowy i utrzymania takiego kolektora, ale zapewnia większą sprawność instalacji

Sprawność kolektora
Sprawność kolektora to stosunek energii odebranej przez czynnik roboczy do ilości promieniowania docierającego do kolektora. Sprawność kolektora płaskiego znacznie spada wraz ze wzrostem różnicy temperatur pomiędzy czynnikiem roboczym a otoczeniem.
Wykres obok przedstawia zależność pomiędzy zredukowaną różnicą temperatur (różnica średniej temperatury czynnika i temperatury otoczenia podzielona przez gęstość promieniowania słonecznego) a sprawnością kolektora płaskiego.

Popularne zastosowania - Kolektory słoneczne najpowszechniej wykorzystywane są do:

 1. Podgrzewania wody użytkowej
 2. Podgrzewanie wody basenowej
 3. Wspomagania centralnego ogrzewania
 4. Chłodzenia budynków
 5. Ciepła technologicznego

Do celów tych służą cieczowe kolektory płaskie i próżniowe. Schemat prostej instalacji do podgrzewania ciepłej wody użytkowej zawiera:

 1. Kolektory (w domkach jednorodzinnych od dwóch do czterech)
 2. Regulator (uruchamiający pompę obiegu, gdy zaistnieje odpowiednia różnica temperatur pomiędzy wyjściem z kolektora a zbiornikiem)
 3. Pompę
 4. Naczynie przeponowe (kompensujące rozszerzalność temperaturową czynnika)
 5. Zbiornik magazynujący ciepłą wodę użytkową, z dwiema wężownicami lub płaszczami grzejnymi (dolna zasilana czynnikiem z kolektorów słonecznych, górna innym źródłem ciepła)
 6. Inne źródło ciepła (kocioł, pompa ciepła, kominek z płaszczem wodnym)

Źródło: Wikipedia