KONTAKT

Email: biuro@ikos-term.pl
Tel: 18 352-67-71
Adres: Gorlice ul.Kościuszki 42 E
Nip: 738-108-41-43

Bogate portfolio

Budowane przez ponad 15 lat aktywności w branży

Dotacje unijne!

Wsparcie i doradztwo przy aplikowaniu o dotacje

Jakość i solidność!

Doświadczony zespół fachowców i nowoczesne technologie

W zgodzie z naturą

Wkład w rozwój alternatywnych źródeł energii

Dbałość o klienta

Indywidualne podejście
do każdego wykonywanego zlecenia

Kolektory Słoneczne, baterie słoneczne, kolektor, energia słoneczna, Fotowoltaika, ogniwo fotowoltaiczne, siła słońca, ogrzewanie wody, domowa elektrownia, tanie ogrzewanie Kolektory Słoneczne, baterie słoneczne, kolektor, energia słoneczna, Fotowoltaika, ogniwo fotowoltaiczne, siła słońca, ogrzewanie wody, domowa elektrownia, tanie ogrzewanie Kolektory Słoneczne, baterie słoneczne, kolektor, energia słoneczna, Fotowoltaika, ogniwo fotowoltaiczne, siła słońca, ogrzewanie wody, domowa elektrownia, tanie ogrzewanie Kolektory Słoneczne, baterie słoneczne, kolektor, energia słoneczna, Fotowoltaika, ogniwo fotowoltaiczne, siła słońca, ogrzewanie wody, domowa elektrownia, tanie ogrzewanie Kolektory Słoneczne, baterie słoneczne, kolektor, energia słoneczna, Fotowoltaika, ogniwo fotowoltaiczne, siła słońca, ogrzewanie wody, domowa elektrownia, tanie ogrzewanie

Dlaczego warto zainwestować w kolektory słoneczne?

W dobie stale rosnących kosztów tradycyjnych źródeł energii, jak ropa czy węgiel, coraz więcej osób rozważa inwestycję w kolektory słoneczne. Aby ogrzewać swój dom przy pomocy czystej i bezpłatnej energii słonecznej należy najpierw zainwestować w instalację solarną. Czy taki wydatek się opłaca?

Zwrot kosztów w ciągu kilku lat Dla wielu osób rozważających zainstalowanie w swoim domu solarów największy problem stanowić może wysoki koszt zakupu i montażu paneli solarnych. Nie powinno to być powodem do zmartwień, ponieważ dzięki Programowi Priorytetowemu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można uzyskać dofinansowanie w wysokości 45% poniesionych na ten cel wydatków. Po otrzymaniu dopłaty z NFOŚiGW koszt zainstalowania kolektora słonecznego zwraca się już po kilku latach i pozwala na dalsze, niemal darmowe podgrzewanie wody w okresie letnim.

Właścicieli budynków mieszkalnych oraz osoby inwestujące w nieruchomości z pewnością zainteresuje też fakt, że zainstalowanie kolektora słonecznego na dachu domu znacznie podnosi wartość nieruchomości. Tak więc jest to świetna inwestycja na przyszłość, która nie tylko pozwala zaoszczędzić pieniądze, lecz naprawdę się opłaca.

Bez przebudowy domu i urzędowych pozwoleń Wiele osób może obawiać się o to, że montaż instalacji solarnej wymagał będzie zbyt dużych zmian w projekcie architektonicznym domu. Według przeprowadzonych badań martwi się o to co dziesiąty Polak zainteresowany zainstalowaniem paneli solarnych.

Prawda jest inna: ogromny dostępny na rynku wybór paneli, a także łatwość ich montażu, eliminuje lub ogranicza do minimum zmiany w architekturze domu. Panele słoneczne możemy zainstalować np. na południowej stronie dachu budynku, na ścianie lub na gruncie. Co ważne, montaż kolektorów słonecznych nie wymaga żadnych formalności administracyjno – prawnych ani specjalnych pozwoleń.

Czysta ekologia Używanie zestawów solarnych jest nie tylko ekonomiczne ale też ekologiczne. Takie rozwiązanie nie zanieczyszcza atmosfery i przyczynia się do ograniczenia emisji szkodliwych gazów, takich jak: dwutlenek węgla, azot i siarka.

Na korzyść kolektorów słonecznych przemawia również fakt, że energia słoneczna jest czysta i darmowa, zaś instalacja solarna to technologia bezodpadowa, nie zużywająca ziemskich zasobów naturalnych i przyjazna dla środowiska naturalnego.

Jak rozpoznać dobry kolektor słoneczny? Czytając materiały reklamowe i marketingowe dostawców kolektorów słonecznych, dowiadujemy się, że każdy z oferowanych kolektorów jest urządzeniem o najwyższej wydajności i spełniającym w każdym zakresie nasze oczekiwania. Oczywiście często mamy do czynienia z celowym zawyżaniem wydajności lub ukrywaniem istotnych parametrów co sprawia, że sprzedający nieco mija się z prawdą. Dlatego też chcielibyśmy w sposób obiektywny przedstawić sposoby rozpoznania i wyboru dobrego kolektora słonecznego.

Jakość i niezawodność Pierwszą i najważniejszą cechą kolektora słonecznego jest jego trwałość i bezawaryjność. Kolektor słoneczny jest urządzeniem stosunkowo kosztownym, dlatego powinien nam służyć przez wiele lat, również po okresie zwrotu nakładów inwestycyjnych. Aby być pewnym dobrego wyboru, radzimy sprawdzić, czy kolektor słoneczny przeszedł pozytywnie szereg badań mających gwarantować jego odpowiednią jakość. Normą przedmiotową, odnoszącą się do badań kolektorów słonecznych, jest dwuczęściowa norma europejska EN 12975 (polska wersja: PN-EN 12975). Mówi ona jakie badania oraz w jaki sposób należy je przeprowadzić, aby rzetelnie nie tylko sprawdzić jakość i trwałość danego kolektora, ale także potwierdzić jego parametry wydajności i bezpieczeństwa w zakresie użytkowania.

Oczywiście zapoznanie się ze szczegółowymi sprawozdaniami z badań jest raczej niemożliwe, gdyż są one publikowane tylko przez nielicznych producentów kolektorów słonecznych. Aby sobie z tym problemem poradzić, w Europie został utworzony wspólny system przeprowadzania badań i wydawanie certyfikatu na zgodność kolektora słonecznego z. I i II częścią wymienionej normy. System badań prowadzony jest aktualnie przez ponad 20 jednostek badawczych, posiadających odpowiednią akredytację, z różnych krajów Europy. Jednostki te objęte są ponadto obowiązkiem wzajemnej kontroli w zakresie wyników przeprowadzanych badań, zwłaszcza w zakresie wyznaczania charakterystyki cieplnej wykorzystywanej do wzajemnego porównywania wydajności kolektorów słonecznych.

Certyfikat zgodności Solar Keymark Aby klient miał pewność, że zakupiony kolektor posiada deklarowane przez producenta parametry i spełnia wymagania normy utworzono procedurę certyfikacji o nazwie Solar Keymark. W ramach tej procedury kolektor musi być zbadany przez jedno z 16 akredytowanych laboratoriów. Co więcej przedstawiciele tegoż laboratorium dokonują kontroli procesu produkcji w zakładzie produkcyjnym jak również losowo pobierają egzemplarze kolektorów przeznaczone do badań. Aby w pełni zabezpieczyć interes klienta jednostka wydająca certyfikat zgodności Solar Keymark upoważniona jest do dokonywania kontroli procesu produkcji w dowolnym momencie, przeprowadzaniu w odstępach dwuletnich ponownych kontroli produkcji jak również pełnej weryfikacji czy produkowany kolektor pod względem zastosowanej technologii i materiałów jest zgodny z tym, który był podstawą wydania certyfikatu.

W przeciwieństwie do Polski, w innych krajach Unii Europejskiej posiadanie przez kolektor słoneczny certyfikatu Solar Keymark jest podstawowym warunkiem, bez którego nie można otrzymać dofinansowania ze środków publicznych do wykonywanej inwestycji. Dlatego też obecnie, każdy producent kolektorów słonecznych nie tylko z Europy, ale całego świata, chcąc sprzedawać solary na rynku Europejskim musi posiadać wymieniony certyfikat. Aktualnie certyfikat ten posiada ponad 1300 kolektorów różnych producentów, w tym około trzydziestu z Polski. Szczegółowa baza kolektorów jest dostępna na stronie internetowej http://www.solarkeymark.org. Jeżeli kolektor który chcemy zakupić znajduje się we wskazanej bazie możemy być pewni, że jest to produkt dobry, spełniający stawiane kolektorom słonecznym wymagania jakościowe.

Zadanie sobie trudu weryfikacji, czy dany kolektor posiada certyfikat Solar Keymark, jest tym bardziej istotne, że w Polsce mamy do czynienia z nadużyciem ze strony nawet znanych firm, w postaci powoływania się na posiadanie takowego certyfikatu lub prowadzenie produkcji zgodnie z systemem certyfikacji Solar Keymark, co w rzeczywistości nie ma nic wspólnego z uzyskaniem wskazanego certyfikatu. Oczywiście brak posiadania certyfikatu Solar Keymark nie jest czynnikiem dyskwalifikującym dany kolektor z rynku, jednakże w tym wypadku ryzyko zakupu kolektora, którego jakość nie była zweryfikowana ponosi nabywca.

Gwarancja Inną istotną cechą kolektora słonecznego dobrej jakości jest odpowiednio długi okres gwarancji udzielany przez producenta. Obecnym standardem dla kolektorów płaskich jest dziesięcioletni okres gwarancji. Zdarza się jednak, że nawet u powszechnie uznanych producentów okres ten nie przekracza 5 lat. Ponadto ważne jest, aby z uwagą zapoznać się z warunkami gwarancji jeszcze przed zakupem produktu. W szczególnych przypadkach może okazać się, że zawarte w niej zastrzeżenia będą w pewnych sytuacjach, np. braku zasilania i przegrzania kolektorów, trudne bądź niemożliwe do spełnienia przez użytkownika, powodując utratę gwarancji. Oprócz gwarancji na urządzenia, firma instalatorska może udzielić nam gwarancji na wykonanie takiej instalacji, co oznacza, że wszelkiego typu usterki wynikłe z nieprawidłowego montażu mogą zostać nieodpłatnie usunięte.

Niestety również bardzo często obserwuje się brak dbałości o zapewnienie wysokiego poziomu jakość kolektorów słonecznych w przypadku inwestycji dofinansowanych z pieniędzy publicznych. W ostatnim czasie problem ten dotyczy setek, a nawet tysięcy instalacji, gdzie użytkownikami są mieszkańcy gmin, które ogłosiły przetargi na dostawę i montaż kolektorów. Decyzję o tym, jaki kolektor będą mieli zainstalowany w swoim domu przyszli użytkownicy, podejmują komisje przetargowe. W konkretnym przypadku, dla reprezentującej mieszkańców jednej z gmin komisji przetargowej, wbrew wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), nieważne było posiadanie wiarygodnych protokołów badań i certyfikatów dla zainstalowanego kolektora, a za gwarancję jakości wystarczyło zamawiającemu stwierdzenie producenta, że jest to produkt niemiecki.

Przykład ten potwierdza, że sprawy związane z jakością i trwałością kolektorów słonecznych nie są traktowane, jako zasadnicze i podstawowe przez instytucje udzielające dofinansowań. W wielu przypadkach wynika to z braku odpowiedniej wiedzy i zdawania się na podpowiedzi dostawców kolektorów słonecznych. Zdarza się również, podobnie jak wymienionym przykładzie , iż inwestor z niewyjaśnionych przyczyn usilnie dąży do zainstalowania nienajlepszego produktu. Warto zatem baczenie śledzić przebieg realizacji zamówienia publicznego, którego jesteśmy beneficjentem. Mamy nadzieję, że wejście w życie rozwiązań uniemożliwiających doprowadzanie do opisanej sytuacji to tylko kwestia czasu.

Ważne kwestie związane z zakupem Jeżeli jednak sami podejmujemy decyzję o wyborze kolektora słonecznego, który chcemy zainstalować we własnym domu, możemy to zrobić w sposób świadomy i gwarantujący zadowolenie z jego wieloletniego, bezproblemowego użytkowania. By mieć pewność, że wybrany kolektor spełnia nasze oczekiwania względem jakości, trwałości i bezpieczeństwa warto przed zakupem dokładnie zorientować się u dostawcy w następujących kwestiach:

  1. Czy kolektor posiada ważne badania jakości, najlepiej certyfikat zgodności Solar Keymark
  2. Jaki jest okres gwarancji udzielanej przez dostawcę kolektora
  3. Jakie warunki musimy spełnić, aby nie utracić gwarancji na zainstalowany kolektor

www.solarinfo.pl